บริการสำหรับเจ้าหน้าที่
--------------------------

ข่าวสารและกิจกรรม
----------------------

"RDU รู้เรื่องยา" แอปพลิเคชั่น "ข้อมูลยา" เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ใช้ยาอย่างปลอดภัย

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

เปิดให้บริการ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ : 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อได้ที่

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
1 หมู่ 10 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
Phone : 074-386646 ต่อ 115
website : www.pharmacy.knhospital.go.th